PORADENSTVO

Psychologické poradenstvo pomáha klientovi znova preskúmať, pochopiť a zhodnotiť náročnú situáciu ktorú prežil. V laickom ponímaní sa poradenstvo dá chápať aj v zmysle, že ak klient potrebuje poradiť s niektorou konkrétnou náročnou situáciu a očakáva v relatívne krátkom čase konkrétny výstup, resp. výsledok, radu, či odporúčanie.

Psychologické poradenstvo môže byť poskytnuté priamo človeku, ktorý akútne rieši nejakú životnú situáciu, alebo aj členom jeho rodiny, ale aj právnikom, či sociálnym pracovníkom pracujúcim s osobami  v neľahkom životnom období.