SEXUOLÓGIA

Veľkú časť mojej odbornej praxe sú ženy aj muži, ktorí riešia svoj sexuálny život. Ten z nejakého dôvodu neprebieha tak, ako by chceli a to je zdrojom veľkých frustrácií, ktoré presakujú aj do iných oblastí života.

Môže sa jednať o problémy so sexuálnym vzrušením, sexuálnym vyvrcholením alebo sexuálnym uspokojením.

Spôsob mojej práce je výnimočný v tom, že na spoločných sedeniach kombinujem psychoterapiu, nácvikovú sexoterapiu  (len verbálne, neprebiehajú u mňa reálne nácviky 😉 ) a relaxačné techniky. Roky mojej praxe ukázali, že pri riešení sexuálnych ťažkostí je každá táto zložka veľmi dôležitá.

Niektorí moji klienti môžu riešiť aj  neistotu v sexuálnej orientácii alebo identite, alebo s náročným vyrovnávaním sa so situáciou, pokiaľ je ich orientácia alebo identita menšinová, či ďalšie individuálne špecifické témy.