PREDNÁŠKY

Lektorská činnosť

Pokiaľ máte záujem o seminár, kurz, workshop, prednášku, či iný školiaci alebo zážitkový program, ktorý práve nie je vypísaný v ponúkaných workshopoch, máte možnosť objednať si ho pre konkrétnu skupinu ľudí individuálne.

Tematické okruhy:

  • Ľudská sexualita
  • Ženská skupina
  • Závislosti
  • Neverbálne techniky
  • Syndróm vyhorenia a jeho prevencia
  • Asertivita a komunikačné techniky
  • Krízová intervencia
  • Relaxačné techniky