PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia :

Krátkodobá psychoterapia trvá 6-10 sedení a jedno sedenie má 50min. Pri individuálnej terapii sa stretáva  klient so mnou sám v bezpečnom prostredí, kde môžeme prostredníctvom rozhovoru lepšie spracovať traumatickú udalosť (alebo náročné životné obdobie, či situáciu). Ja ako psychoterapeut napomáham efektívnejšie sa vyrovnať s touto udalosťou napr. hľadaním vnútorných zdrojov klienta, posilnením vlastných kompetencií alebo zameraním pozornosti na svoj budúci život.

V prípade, že k traumatickej udalosti (situácie, alebo náročného životného obdobia) došlo už pred dlhším časom, môžeme v individuálnej terapii riešiť sekundárne následky takejto udalosti, ako napríklad: depresia, úzkosti, či panické ataky.