KTO SOM

Vzťahy, vzťahy, vzťahy… Žijeme nimi neustále… S našimi partnermi, s našimi deťmi, s kamarátmi, kolegami, rodinou, susedmi… Dokonca sme v minivzťahu s pani pri pokladni, s pánom na autobusovej zastávke alebo s pánom na úrade. Vzťahy doslova vytvárajú náš život.

Volám sa Iveta Jonášová. Už 16 rokov sa ako psychológ venujem vzťahom a ľudskej sexualite.

Pomáham klientom nachádzať nové možnosti v náročných situáciách ich života.
Obracajú sa na mňa jednotlivci aj páry, v krízových obdobiach alebo vo chvíľach, keď si prajú niečo zmeniť.

Rada budem Vaším sprievodcom neľahkými životnými obdobiami. Keď budete chcieť, vydám sa s Vami na cestu sebapoznania a zmeny alebo iba z bezpečia zmapujeme terén, v ktorom sa pohybujete a na vyžiadanie dám potrebné informácie na cestu.

PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.