PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

PUBLIKOVANÉ VIDEÁ

O psychosexuálnom vývoji u detí

PUBLIKOVANÉ ČLÁNKY

ODBORNÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Jonášová, I.; Weiss, P.: K niektorým charakteristikám orgazmu u slovenských žien. Sexuológia, 2004, 4: 21-24.

Jonášová, I.; Weiss, P.: Niektoré charakteristiky ženského orgazmu. Československá psychologie, 2007, 51: 592-600.

Jonášová, I.; Preslová, I.: Sexuologická problematika v adiktológii. Sexuológia, 2008, 8: 47-49.

Jonášová, I.; Weiss, P.: Možné faktory ovplyvňujúce orgastickú schopnosť u žien. ČS Psychiatrie, 2010, 106(3): 167 -172.

 Jonášová, I.; Weiss, P.: Erotické fantázie ženy I.. Sexuológia, 2010, 2: 22.-26.

Jonášová, I.; Weiss, P.: Erotické fantázie ženy II.. Sexuológia 2011, 1: 24-29.

Jonášová I.: Mýty nebo realita v sexualitě uživatelek drog. Sborník konference „Drogy a sexualita“ konané 31.3.-1.4.2011. SANANIM, o.s., v Praze, 2011.

Jonášová, I.: Příčiny a možnosti léčby sexuální dysfunkce u mužů. Urologie pro praxi, 2012, 13(4): 168-171.

Kužel, D.; Weiss, P.; Kubinova, K.; Velechovská, P.; Novotná, M.; Mára, M.; Jonášová, I.: Sexual functioning after laparoscopic hysterectomy in preoperatively asymptomatic women. The Journal of Sexual Medicine, v recenzním řízení.

Jonášová, I.; Filip, M.: Fantázie a ich význam. Psychologie pro praxi, v recenzním řízení.

Jonášová, I.: Sexualita uživatelek drog (výsledky výzkumu). Sexuální a reprodukční medicína, v recenzním řízení.

Jonášová, I.: Děti a sexualita. pro časopis Prevenc