ĎALŠIE VZDELÁVANIE

2020Séria seminárov zameraných na terapiu v online priestore (s deťmi i dospelými) vedených Pavlem Pařízkem, Alenou Vávrovou a Pavlem Ratajem a organizovaných zoskupením #delamcomuzu
2020Workshop Párová terapie online s  Pavlem Ratajem a organizovaných INPARO- Institut pro partnerství a rodinu (8 hodin)
2019Zobúdzanie tigra- úvod do práce s traumou pomocou Somatic experiencing s Haraldom Auer a Lilian Troost  (2 dni)
2014Seminár na proces orientovaný prístup k práci s traumou jednotlivca aj spoločnosti s Arlene Audergon ,PhD. Dipl PW a Mgr. Stáňou Študentovou, Dipl PW (4 dni)
2012Kurz Biosyntézy I. a II . s Y. Luckou a B. Janečkovou (48 hodín)
2012Kurz Aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy s Y. Luckou
a B. Janečkovou (32 hodín)
2012Kurz Psychoterapie sexuálních dysfunkcí s Prof. Kratochvílom (32 hodín) 
2011Workshop Psychoterapie a spiritualita – gestalt přístup se S. Schoenem, M.D.
(15 hodin)
2011, 2012Seminár Pesso-Boyden terapie s Y. Luckou, L. Kobrlem (3,5 dňa)
a A. Pessom (2 dni)
2010, 2011, 2014Tri semináre orientovaných na procesy (tematicky: vzťahy, láska, konflikt a
tendencie k závislosti) s Ivanom Vernym, M.D. (40 hodín)
2009Kurz Krizová intervence organizované SVS KI (v rozsahu 18 hodín)
2007, 2009Kurz Hypnóza I. a II . u Prof. Kratochvíla v Kroměříži
2007Ukončenie komplexného psychoterapeutického výcviku komunity KOV III
výcvikového systému SUR (536 hodín)
2007Kurz neverbálnych techník u Dr. Vodňanskej (v rozsahu cca 100 hodín)