VZDELANIE

2009 obhájená dizertačná práca na Katedre psychológie FFUK v Prahe (odd. klinickej psychológie), pod vedením školiteľa Prof. PhDr. Petra Weissa,Ph.D.

2006 päťmesačná stáž na University of Glamorgan v UK

1999-2004 Katedra psychológie na FFPU v Prešove, ukončená štátnou záverečnou skúškou z klinickej psychológie v školskom roku 2002/2003 absolvovanie dvojsemestrálnej stáže na Katedre psychológie FFUK v Prahe

1995-1999 gymnázium na Poštovej ulici v Košiciach, v triede z rozšíreným vyučovaním jazyka anglického; ukončené maturitou