KONFERENCIE A KONGRESY

AKTÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH A KONGRESOCH

Jonášová, I.; Weiss, P.: Ženský orgazmus. – Košické sexuologické dni: 28. – 30. 10. 2004, v Košiciach.

Jonášová, I.; Weiss, P.: Ženský orgazmus. – XI. ročník konrerence o sexualitě a lidských vztazích: 18. – 20. 5. 2005 , v Uherském Hradišti.

Jonášová, I.; Preslová, I.: Sexuolog v adiktologii. – XIV. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 47. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP: 11. – 14. 5. 2008, v Měříně.

Jonášová, I.: Ženské sexuální fantazie. – XIII. ročník konrerence o sexualitě a lidských vztazích: 20. – 22. 5. 2009 , v Uherském Hradišti.

 Hovorka, J.; Jonášová, I.: Jak chutná sex aneb metafora v párové terapii. – XIII. ročník konrerence o sexualitě a lidských vztazích: 20. – 22. 5. 2009 , v Uherském Hradišti

 Jonášová, I.: Sexuologická problematika v adiktologické péči.- XXII. Bohnické sexuologické dny: 25. – 26. 2. 2010, v Praze.

Jonášová, I.; Weiss, P.; Cibula, D.; Unzeitig, V.: Porovnanie sexuálneho správania medzi českými a rumunskými ženami. – XX. Košické sexuologické dni: 7. – 9. 10. 2010, v Košiciach.

Jonášová, I.; Pětrošová, V.: Prevence sexuálního rizikového chování. -VII. ročník konference Primární prevence rizikového chování: 8. – 9.11. 2010, v Praze.

 Jonášová, I.: Mýty a realita v sexualitě uživatelek drog. – Drogy a sexualita: 31. 3. – 1. 4. 2011, v Praze.

Jonášová, I.: Mýty nebo realita v sexualitě uživatelek drog? – XIV. ročník konrerence o sexualitě a lidských vztazích: 18. – 20. 5. 2011, v Uherském Hradišti.

Jonášová, I.: Sexualita uživateliek drog: výskum versus prax. – IX. Lábadyho sexuologické dni: 29. 9. – 1.10.2011, v Martine.

Jonášová, I.; Hovorka, J.: Metafora v párové terapii.- XXVIII. česko-slovenská psychoterapeutická konference: 2. – 5.11. 2011, v Luhačovicích

Hovorka, J.; Jonášová, I.: Nekoneční přiběh (expresivní techniky na pozadí známeho příběhu): workshop. – XXVIII. česko-slovenská psychoterapeutická konference: 2. – 5.11. 2011, v Luhačovicích Jonášová, I.; Weiss, P.; Cibula, D.; Unzeitig, V.: Porovnání sexuálního chování mezi českými a rumunskými ženami. – XXIV.. Bohnické sexuologické dny: 23. – 24. 2. 2012, v Praze.

Jonášová, I.; Brachová, H.: Ženská skupina. – XV. ročník konrerence o sexualitě a lidských vztazích: 22. – 24. 5. 2014 , v Uherském Hradišti

Jonášová, I.: Ženská anorgazmia – A čo na to psychológ? – XXII. Košické sexuologické dni: 25.-27. 9. 2014, v Košiciach.

Pripravované prednášky na konferencÍÁch v roku 2015: Jonášová, I.: Psychoterapie mužských sexuálních dysfunkcí. XVII. ročník konrerence o sexualitě a lidských vztazích: 2013, v Uherském Hradišti.

PASÍVNA ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH A KONGRESOCH

 X. ročník konference o sexualitě a lidských vztazích: 14. – 16. 5. 2003, Uherské Hradiště, ČR.

VIII. Andrologické sympózium 16.-17. 5. 2003, Český Krumlov, ČR.

II. Kongres k sexuální výchově: 9.-11.10.2003 , Pardubice, ČR.

XXV. česko-slovenská psychoterapeutická konference: 26.-29.10. 2005, Trenčianske Teplice, SR.

XXVI. česko-slovenská psychoterapeutická konference: 16.-20.10. 2007, Luhačovice, ČR.

Konference Ženy a drogy: 15.-16.4.2009, Praha, ČR.

XXII. ESSM Congress (Congress of European Society for Sexual Medicine): 15.-18.11.2009, Lyon, France.

IX. Kvalitativní přístup ve vědách o člověku (konference): 20.-21.1.2010, Brno, ČR.

Konference Drogy a mladiství: 20.-21.4.2010, Praha, ČR. XXIII. ESSM Congress (Congress of European Society for Sexual Medicine): 14.-17.11.2010, Malaga, Spain.

X. Kvalitativní přístup ve vědách o člověku (konference): 24-25.1.2011, Olomouc, ČR. XXIII. Bohnické sexuologické dny: 24.-25.2.2011, Praha, ČR.

XVI. Andrologické sympózium: 27.-28.2011, Český Krumlov, ČR. IPSYCHOLOG

XXIV. ESSM Congress (Congress of European Society for Sexual Medicine): 1.-4.12.2011, Milan, Italy.

 Konference Obraz problematiky syndromu CAN: 18.9.2012, Praha, ČR.

Seminář Psychologie v klinické praxi: 21.-22.9.2012, Kroměříž, ČR.

IX. Lábadyho sexuologické dni: 26. 9. – 28. 9. 2013, v Trnave